KOBIECY PULS BIZNESU

Do pobrania

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 1. załącznik nr 1 Formularz_rekrutacyjny
 2. załącznik nr 2 Karta oceny formalnej
 3. załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej I etap
 4. załącznik nr 4  Karta oceny merytoryczne II etap
 5. załącznik nr 5 Oświadczenie os. bezrob, dług. bezrob. PUP
 6. załącznik nr 6 Oświadczenie os. bezrob. dług niezar. PUP
 7. załącznik nr 7 Oświadczenie os. biernych zawodowo
 8. załącznik nr 8 Oświadczenie tereny wiejskie
 9. załącznik nr 9 Oświadczenie os. powyżej 50 r. ż
 10. załącznik nr 10 Oświadczenie  rodzic opiekun posiad. min. 3 dzieci
 11. załącznik nr 11 Oświadczenie  os. samotnie wychowujace min. 1 dziecko
 12. załącznik nr 12 Oświadczenie os. wchodzącej powracającej na rynek pracy
 13. załącznik nr 13 Oświadczenie staż pracy do 3 lat
 14. załącznik nr 14 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 15. załącznik nr 15 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 16. załącznik nr 16 Zasady i wniosek zwrot kosztów dojazdu
 17. załącznik nr 17  Wniosek opieka nad dzieckiem
 18. załącznik nr 18 Karta zbiorcza

WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE:

Regulami przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

 1. załącznik nr 1 Biznes plan
 2. załącznik nr 2 Harmonogram finansowo-rzeczowy
 3. załącznik nr 3 Karta oceny formalnej biznes planu
 4. załącznik nr 4 Karta oceny  biznes planu
 5. załącznik nr 5 Wzór odwołania
 6. załacznik nr 6 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis
 7. załącznik nr 7 Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de deminis
 8. załącznik nr 8 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
 9. załącznik nr 9 Oświadczenia Uczestniczki

UMOWY:

 1. Umowa  WSPARCIE FINANSOWE
 2. Umowa  WSPARCIE FINANSOWE  POMOSTOWE
 3. Umowa  SZKOLENIOWO - DORADCZA PRZED ZAŁOŻENIEM DZIAŁALNOŚCI
 4. Umowa  DORADCZO - SZKOLENIOWA PO ZAŁOŻENIU DZIAŁALNOŚCI

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro)
35-001 Rzeszów
kom.: 17 779 01 88
e-mail: cdsdotacje@wp.pl
e-mail: kobietadotacje@amd-group.pl