Aktualności

04.09.2020r.

Wybór oferenta

dowiedz się więcej

04.09.2020r.

Wybór oferenta

dowiedz się więcej

26.08.2020r.

Rozeznanie rynku

dowiedz sie wiecej

26.08.2020r.

Rozeznanie rynku

dowiedz sie wiecej

27.03.2018r.

Zapytanie ofertowe

dowiedz sie wiecej

10.01.2018r.

Zapytanie ofertowe

dowiedz się więcej

11.12.2017r.

Wybór oferenta

dowiedz się więcej

29.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe

dowiedz się wiecej

24.11.2017r.

Wybór oferenta

dowiedz się więcej

13.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe

dowiedz się wiecej

30.10.2017r.

Wybór oferenta

dowiedz się więcej

25.10.2017r.

Wybór oferenta

dowiedz się więcej

24.10.2017r.

Wybór oferenta

dowiedz się więcej

16.10.2017 r.

Zapytanie ofertowe

dowiedz się wiecej

13.10.2017

Zapytanie ofertowe

dowiedz się więcej

13.10.2017

Zapytanie ofertowe

dowiedz się więcej

11.10.2017

Zapytanie ofertowe

dowiedz się więcej

09.10.2017

Zapytanie ofertowe

dowiedz się więcej

29.09.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/AMD/WwBS

Dowiedz się więcej

14.03.2017 r.

Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu „Czas na biznes!” AMD GROUP informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji do trzeciej tury naboru zgłoszeń do projektu „Czas na biznes!” do 24 marca 2017 r. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Projektu: AMD GROUP, ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera. Za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia ich wpływu do Biura Projektu.

Dokumenty do pobrania:
http://www.amd-group.pl/do-pobrania-czas-na-biznes.html

24.02.2017 r.

Informujemy, iż w dniu 28 luty 2017 r. rozpoczynamy trzecią turę naboru zgłoszeń do projektu „Czas na biznes!”. Nabór będzie prowadzony do 13 marca 2017 r. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: AMD GROUP, ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

17.01.2017 r.

Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu „Czas na biznes!” AMD GROUP informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji do drugiej tury naboru zgłoszeń do projektu „Czas na biznes!” do 30 stycznia 2017 r. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Projektu: AMD GROUP, ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.
Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera. Za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia ich wpływu do Biura Projektu.

Dokumenty do pobrania:
http://www.amd-group.pl/do-pobrania-czas-na-biznes.html

05.01.2017 r.

Informujemy, iż pozostały ostatnie dni rekrutacji do projektu „Czas na biznes!” w ramach drugiej tury naboru zgłoszeń. Nabór trwa do 16 stycznia 2017 r. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Projektu: AMD GROUP, ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera. Za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia ich wpływu do Biura Projektu.

Dokumenty do pobrania:
http://www.amd-group.pl/do-pobrania-czas-na-biznes.html

22.12.2016

Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu „Czas na biznes!” AMD GROUP informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji do drugiej tury naboru zgłoszeń do projektu „Czas na biznes!” do 16 stycznia 2017 r. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Projektu: AMD GROUP, ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: AMD GROUP, ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie http://www.amd-group.pl/do-pobrania-czas-na-biznes.html


05.12.2016 r.

Informujemy, iż w dniu 7 grudnia 2016 r. rozpoczynamy drugą turę naboru zgłoszeń do projektu „Czas na biznes!”. Nabór będzie prowadzony do 21 grudnia 2016 r. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: AMD GROUP, ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie http://www.amd-group.pl/do-pobrania-czas-na-biznes.html
 

28.06.2016

Informujemy, iż w dniach 11.07.2016 oraz 12.07.2016 prowadzony będzie nabór biznesplanów na okres 2 lat działalności firmy dla Uczestników projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości” zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach I naboru. Dokumenty będą przyjmowane w godzinach od 8:00 do 16:00 w biurze projektu w Kielcach przy ul. IX Wieków Kielc 8/6.

Wraz z Biznesplanem - Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości prosimy o złożenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego - Załącznik nr 1 do Umowy o przyznanie wsparcia finansowego.

  • Biznesplan jak i Harmonogram rzeczowo-finansowy powinny zostać złożone w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej.
  • Dokumenty powinny być wypełnione komputerowo.
  • Komplet dokumentów powinien być trwale spięty (skoroszyt z dziurkami).
  • Wszystkie pola w dokumentach powinny być wypełnione.
  • W miejsce pól, które nie mają zastosowania należy wpisać „nie dotyczy”.
  • Biznesplan jak i Harmonogram rzeczowo-finansowy powinny być podpisane czytelnie przez Uczestnika projektu.
  • Biznesplan powinien być parafowany przez Uczestnika projektu na każdej stronie.

23.06.2016

Informujemy, iż w dniu 11 lipca 2016 r. rozpoczynamy drugą edycję naboru zgłoszeń do projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”. Nabór będzie prowadzony do 22 lipca 2016 r. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami w biurze projektu: AMD Group ul. IX Wieków Kielc 8/6, 25-516 Kielce.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: AMD Group, ul. IX Wieków Kielc 8/6, 25-516 Kielce.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do biura projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

czytaj więcej

04.04.2016

Informujemy, iż w dniu 18 kwietnia 2016 r. rozpoczynamy pierwszą edycję naboru zgłoszeń do projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”.  Nabór będzie prowadzony do 29 kwietnia 2016 r. lub do momentu zebrania 55 poprawnych zgłoszeń. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami  w biurze projektu: AMD Group ul. IX Wieków Kielc 8/6,  25-516 Kielce.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: AMD Group, ul. IX Wieków Kielc 8/6, 25-516 Kielce.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do biura projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

czytaj więcej

Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości

Rzeszów, 01.03.2016

Informujemy, iż od 01.03.2016 do 31.12.2017 AMD Group Michał Drymajło realizuje projekt pt. „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 60 osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia z województwa świętokrzyskiego (w tym 30% osób odchodzących z rolnictwa – 6 kobiet, 12 mężczyzn, 10% osób niepełnosprawnych - 3 kobiety, 3 mężczyzn, 30% długotrwale bezrobotnych - 8 kobiet, 10 mężczyzn oraz dodatkowo 30% kobiet - 18 kobiet) w okresie III 2016 – XII 2017 poprzez: szkolenia i doradztwo dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie 44 uczestnikom dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe finansowe i doradcze.

Planowane efekty projektu to utworzenie nowych mikroprzedsiębiorstw oraz wzrost przedsiębiorczości osób bezrobotnych w województwie świętokrzyskim.

Wartość projektu to: 1 979 613,60 PLN, w tym dofinansowanie projektu z UE: 1 682 671,56 PLN.

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:
ul. IX Wieków Kielc 8/6, 25-516 Kielce
(wejście od ul. Koziej, I piętro, lokal nr 6)
kom.: 882 063 033, 882 117 695
e-mail: biuro.kielce@amd-group.pl
www.amd-group.pl

www.mapadotacji.gov.pl

Rzeszów, 12.02.2016

Informujemy iż w dniu 11.02.2016 r. podpisaliśmy umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach na realizację projektu „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 60 osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia z województwa świętokrzyskiego (w tym 30% osób odchodzących z rolnictwa – 6 kobiet, 12 mężczyzn, 10% osób niepełnosprawnych - 3 kobiety, 3 mężczyzn, 30% długotrwale bezrobotnych - 8 kobiet, 10 mężczyzn oraz dodatkowo 30% kobiet - 18 kobiet) w okresie III 2016 - XII 2017 poprzez: szkolenia i doradztwo dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie 44 uczestnikom dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe finansowe i doradcze.

Planowane efekty projektu to utworzenie nowych mikroprzedsiębiorstw oraz wzrost przedsiębiorczości osób bezrobotnych w województwie świętokrzyskim.

Wartość projektu to: 1 979 613,60 PLN, w tym dofinansowanie projektu z UE: 1 682 671,56 PLN.

www.mapadotacji.gov.pl

Nowa Strona Internetowa!

Rzeszów, 07.05.2015

Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową stroną internetową.

Projekt – Droga do sukcesu!

Rzeszów, 17.03.2015

Informujemy, iż rekrutacja na kurs przewóz rzeczy niebezpiecznych (ADR) została zakończona.

czytaj więcej

Projekt – Droga do sukcesu!

Informujemy, iż rekrutacja na kurs przewóz rzeczy niebezpiecznych (ADR) została przedłużona do dnia 18.03.2015 r. do godz. 15:00, jednakże termin ten może ulec zmianie.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA

czytaj więcej

Projekt – Droga do sukcesu!

Rzeszów, 27.02.2015

Informujemy, iż z dniem 02.03.2015 r. rozpoczynamy rekrutację na kurs przewóz rzeczy niebezpiecznych (ADR). Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Planowany termin zakończenia naboru (składanie formularzy rekrutacyjnych) upływa z dniem 13 marca br. , godz. 15:00 jednakże termin ten może ulec zmianie.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA

czytaj więcej

„Młodzi na start!”

Rzeszów, 26.02.2015

Informujemy iż z dniem 27.02.2015 rozpoczynamy dodatkową rekrutację do projektu „Młodzi na start!”
Rekrutacja zostaje skierowana do osób które:
- pozostają w wieku 18 – 30 lat
- posiadają status osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- zamieszkują teren województwa podkarpackiego.

czytaj więcej

Rzeszów, 24.02.2015

W ramach projektu „Nowoczesna księgowość zarządcza” zapraszamy na ostatnie już szkolenie: „ZAAWANSOWANY CONTROLLING STRATEGICZNY”

Nabór trwa do 16.03.2015r. godz. 15:00. Liczba miejsc ograniczona!
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem tel. 882 063 033 oraz drogą mailowa m.orchel@amd-group.pl.

czytaj więcej

Rzeszów, 03.01.2015

OSTATNIE DNI REKRUTACJI DO PROJEKTU „NOWOCZESNA KSIĘGOWOŚĆ ZARZĄDCZA”

W ramach projektu „Nowoczesna księgowość zarządcza” zapraszamy na ostatnie już szkolenia:

  • ZAAWANSOWANY CONTROLLING STRATEGICZNY
  • ZARZĄDZANIE FINANSAMI
  • ZARZĄDZANIE PODATKAMI 

Nabór trwa do wyczerpania limitu miejsc. Liczba miejsc ograniczona!
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem tel. 882 063 033 oraz drogą mailowa m.orchel@amd-group.pl.

czytaj więcej

Projekt – Młody menedżer!

Rzeszów, 30.01.2015

Rekrutacja przedłużona do dnia 6.02.201r.

czytaj więcej

Projekt – Droga do sukcesu!

Rzeszów, 30.01.2015

Informujemy, iż z dniem 02.02.2015 r. rozpoczynamy rekrutację na kurs prawa jazdy kategorii C wraz kursem kwalifikacji wstępnej (przyspieszonej) uprawniającej do przewozu rzeczy.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Planowany termin zakończenia naboru (składanie formularzy rekrutacyjnych) upływa z dniem 13 lutego br. , godz. 15:00 jednakże termin ten może ulec zmianie.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA

czytaj więcej

Rzeszów, 20.01.2015

OSTATNIE DNI REKRUTACJI DO PROJEKTU „NOWOCZESNA KSIĘGOWOŚĆ ZARZĄDCZA”
Uprzejmie informujemy, że pozostało jedynie kilka wolnych miejsc na szkolenie Zarządzanie finansami, Zaawansowany controlling operacyjny, Zaawansowany controlling strategiczny realizowanych w ramach projektu „Nowoczesna księgowość zarządcza”.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 26.01.2015r. do godziny 15.00. Jednakże termin ten może ulec zmianie. Liczba miejsc ograniczona! Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem tel. 882 063 033 oraz drogą mailowa m.orchel@amd-group.pl.

czytaj więcej

Projekt - Bądź aktywny - załóż firmę!

Rzeszów, 15.01.2015

NABÓR WNIOSKÓW ODBĘDZIE SIE W DNIACH 23.01.2015, 24.01.2015, 26.01.2015 ORAZ 27.01.2015

czytaj więcej