”Młody menedżer”

O projekcie

Projekt jest skierowany do osób, które:
-pozostają w wieku 18 - 30 lat
-posiadają status osoby bezrobotnej
-zamieszkują teren województwa podkarpackiego

W ramach projektu oferujemy:

 • Warsztaty psychologiczno - doradcze
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • Szkolenia zawodowe:
 • SALES MANAGER  (160h/grupa – 1 grupa 10 osób) – szkolenie będzie obejmowało m.in.: postawa i automotywacja sprzedawcy, umiejętność sprzedaży, negocjacje w sprzedaży, budowanie trwałych relacji w sprzedaży.
 • IT MANAGER  (160h/grupa – 1 grupa 10 osób) – szkolenie będzie obejmowało m.in.: systemy informatyczne, język oprogramowania, zarządzanie kapitałem ludzkim, planowanie budżetu, umiejętności numeryczne i analityczne.
 • GASTRO MANAGER  (160h/grupa – 1 grupa 10 osób) – szkolenie będzie obejmowało m.in.: funkcje managera, komunikacja z personelem i trudne rozmowy, kontrolowanie kosztów oraz kształtowanie sprzedaży, organizacja pracy sali i baru, prowadzenie obiektu gastronomicznego.
 • EVENT MANAGER  (160h/grupa – 1 grupa 10 osób) – szkolenie będzie obejmowało m.in.: rodzaje i cele eventów, planowanie biznesowe, rola komunikacji i marketingu, przygotowania budżetu i zarządzanie finansami.
 • ACCOUNT MANAGER  (160h/grupa – 1 grupa 10 osób) – szkolenie będzie obejmowało m.in.: wizerunek w kontaktach handlowych, motywacja w sprzedaży, profilowanie klienta, budowanie relacji z klientem, język korzyści i wartości dla klienta.

Wszystkie wymienione wyżej szkolenia będą kończyły się egzaminem i wydaniem certyfikatu.

 • Płatne staże zawodowe:
  Każdy uczestnik weźmie udział w 3 miesięcznym stażu zawodowym, których charakter będzie zbieżny z jego możliwościami oraz ukończony w ramach projektu szkoleniem zawodowym.
 • Pośrednictwo pracy:
  Po zakończeniu stażu każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z pośrednictwa pracy. Osobom , które nie znalazły zatrudnienia w firmach, w których odbywały staż zostanie przedstawione co najmniej 8 ofert pracy dostosowanych do ich umiejętności i możliwości komunikacyjnych.
  W ramach zadania zostanie zatrudniony pośrednik pracy, którego głównym zadaniem będzie wyszukiwanie ofert pracy dla uczestników, czego efektem będzie znalezienie zatrudnienia.


W ramach każdego szkolenia uczestnicy otrzymywać będą materiały szkoleniowe, catering oraz pokryte zostaną koszty dojazdu .

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro)
35-001 Rzeszów
tel.: 17 741 10 14
kom.: 882 117 695
e-mail: e.pelc@amd-group.pl