KOBIECY PULS BIZNESU

Rekrutacja

20.03.2017r.

Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu KOBIECY PULS BIZNESU

Informujemy o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”. Dokumenty rekrutacyjne można składać do 24 marca 2017 do godz. 16:00.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA

 

29.12.2016

W związku z zakończeniem procesu rekrutacji w ramach I naboru do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU” przedstawiamy poniżej listę 42 Kandydatek zakwalifikowanych do udziału w projekcie, oraz listę rezerwową.

Zgodnie z § 7 pkt. 20 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

Jednocześnie informujemy ze zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie paragraf 5, pkt 1 B, Kandydatki zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane są do dostarczenia w terminie do 5 dni roboczych tj. do dnia 05.01.2017 r. następujących dokumentów (dokumenty w zakładce do pobrania):

  1. Deklaracja udziału w projekcie (załącznik nr 14)
  2. Oświadczenie Uczestniczki projektu dotyczące danych osobowych (załącznik nr 15)
  3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie posiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu

Lista osób zakwalifikowanych

Lista rezerwowa

 

14.12.2016

Lista wyników oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”14.12.2016

Lista wyników oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”.


02.12.2016

Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu KOBIECY PULS BIZNESU

Informujemy o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”. Dokumenty rekrutacyjne można składać do 09 grudnia 2016 do godz. 16:00.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

10.11.2016

Wydłużenie terminu rekrutacji do projektu KOBIECY PULS BIZNESU

Informujemy o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”. Dokumenty rekrutacyjne można składać do 25 listopoda 2016 do godz. 16:00.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA.
 

06.10.2016

Informujemy, iż 21 października 2016 r. rozpoczynamy I turę naboru zgłoszeń do projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”. Nabór będzie prowadzony do 3 listopada 2016 r. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji.

Wszystkie dokumenty dotyczące projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA.

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro)
35-001 Rzeszów
kom.: 17 779 01 88
e-mail: cdsdotacje@wp.pl
e-mail: kobietadotacje@amd-group.pl