„Zbuduj własną ścieżkę kariery z POWER-em”

Nazwa projektu: „Zbuduj własną ścieżkę kariery z POWER-em”

Projekt „Zbuduj własną ścieżkę kariery z POWER-em” jest realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-12-0126/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

Biuro projektu ZWSK
ul Drukarska 8/14g 30-348 Kraków
kom.: 696 562 905
www.zwsk.pl
e-mail: zwskmalopolska@gmail.com