"PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA"

Projekt „PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Realizowany jest przez AMD GROUP Michał Drymajło w ramach osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2020 r. do 30.04.2022 r.
Wartość projektu: 3 914 616,01 zł
Dofinansowanie projektu: 3 799 560,03 zł
Wkład UE: 3 327 423,60 zł
Zasięg projektu: województwo podkarpackie

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro)
35-001 Rzeszów
kom.: 608 396 822
e-mail: wlasna.firma.ue@gmail.com
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 15:30