"Krok do przodu"

Projekt Krok do przodu” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Realizowany jest przez AMD GROUP Michał Drymajło w partnerstwie z CREATIVE Małgorzata Stępień w ramach osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe
 
Okres realizacji projektu: 01.02.2019 r. do 31.03.2020 r.
Wartość projektu: 1 990 385,76 zł
Wkład Funduszy Europejskich:  1 691 827,89 zł
Zasięg projektu: województwo podkarpackie

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro)
35-001 Rzeszów
kom.: 882 117 695
e-mail: krokdoprzoduue@gmail.com
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 15:30