„Z biznesowym podejściem”

Projekt „Z biznesowym podejściem”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez AMD GROUP Michał Drymajło (LIDER) i Biuro Podatkowe Mariusz Goliński (PARTNER)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  Oś priorytetowa IX  Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.
 
Okres realizacji projektu: od 01.03.2019 r.  do 31.10.2020 r.
Teren realizacji projektu: województwo lubelskie

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. Piaskowa 57, 23-200 Kraśnik
tel.: 81 825 91 98
e-mail: zbiznesowympodejsciem@amd-group.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 15:00