„Programator kariery”

Projekt „Programator kariery” realizowany przez Stowarzyszenie Wspólny Cel w partnerstwie z AMD GROUP Michał Drymajło, na podstawie Umowy nr POWR.01.02.01-18-0128/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu: od 1 grudnia 2019r. do 31 marca 2021r.

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro)
35-001 Rzeszów
kom.: 537 206 777
e-mail: programatorkariery@gmail.com