„MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em”

Projekt „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Realizowany jest przez Stowarzyszenie TRAMPOLINA KARIERY w partnerstwie z AMD GROUP Michał Drymajło w ramach osi priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

Biuro projektu MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em
al. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów
kom.: 604 377 345
www.trampolinakariery.pl/projekty/mlodzi_przedsiebiorcy_z_power-em
e-mail: przedsiebiorcyzpowerem@gmail.com