„Startuj z Biznesem”

Projekt „Startuj z Biznesem”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez AMD GROUP Michał Drymajło w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.

Okres realizacji projektu: od 01.03.2019 r. do 31.10.2020 r.
Teren realizacji projektu: województwo lubelskie

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. Piaskowa 57, 23-200 Kraśnik
tel.: 81 825 91 98
e-mail: startujzbiznesem@amd-group.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 15:00