"PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA"

04.09.2020

INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA - ROZEZNANIE RYNKU nr 1/PWF/2020/RR w przedmiocie usługi cateringowej podczas zajęć grupowych

W związku z realizacją projektu pt. „PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA” nr RPPK.07.03.00-18-0054/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa AMD GROUP Michał Drymajło informuje, iż po przeanalizowaniu i porównaniu złożonych ofert, do realizacji usługi został wybrany Wykonawca.

Poniżej przedstawiamy Informację o wyborze oferenta.

Informacja o wyborze oferenta – Rozeznanie rynku nr 1/PWF/2020/RR

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro)
35-001 Rzeszów
kom.: 608 396 822
e-mail: wlasna.firma.ue@gmail.com
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 15:30