Zostań Przedsiębiorcą!

Zapytanie Ofertowe

13.11.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/AMD/ZP

W związku z realizacją projektu pt. „Zostań przedsiębiorcą !” nr RPLD.08.03.03-10-0042/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT AMD GROUP Michał Drymajło zaprasza do złożenia oferty świadczenia usługi realizacji spotkań indywidualnych w zakresie zaplanowania działalności gospodarczej. .

Zapytanie ofertowe

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. Łąkowa 7A, budynek D, lok. 036
90 - 562 Łódź
kom.: 787 098 800
e-mail: m.szablewska@amd-group.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00