Niepełnosprawni na start

Rekrutacja

Informujemy, iż od października 2016 r. rozpoczynamy I turę naboru zgłoszeń do projektu „NIEPEŁNOSPRAWNI NA START”. Rekrutacja będzie odbywać się w 8 turach w okresie: od października 2016 do stycznia 2017. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu: ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji. Wszystkie dokumenty dotyczące projektu znajdują się w zakładce DO POBRANIA .

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro)
35-001 Rzeszów
kom.: 886 606 886
e-mail: m.leniart@amd-group.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00