Droga do sukcesu!

O projekcie

Projekt – Droga do sukcesu!

Rzeszów, 01.04.2014

Informujemy, iż od 01.04.2014 do 30.06.2015 AMD Group Michał Drymajło realizuje projekt pt. „Droga do sukcesu!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013).

W ramach udziału w Projekcie, uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:
a) szkoleń zawodowych prowadzonych przez doświadczonych trenerów i instruktorów
w zakresie:

  • prawa jazdy kategorii C z kursem kwalifikacji wstępnej (przyspieszonej) uprawniającej do przewozu rzeczy – 8 grup, średnio po 10 osób
  • prawa jazdy kategorii CE - 4 grupy, średnio po 10 osób
  • prawa jazdy kategorii D z kursem kwalifikacji wstępnej (przyspieszonej) uprawniającej do przewozu osób - 4 grupy, średnio po 10 osób
  • przewóz rzeczy niebezpiecznych (ADR) - 2 grupy, średnio po 10 osób

b) badania lekarskiego (nie dotyczy kursu „przewóz rzeczy niebezpiecznych”)
c) materiałów szkoleniowych,
d) egzaminu (pierwsze podejście) w przypadku egzaminu na prawo jazdy, kursu kwalifikacji wstępnej oraz kursu na przewóz rzeczy niebezpiecznych.

Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym z ww. rodzajów szkoleń. Wyjątek stanowi  kurs – „przewóz rzeczy niebezpiecznych” w którym mogą wziąć udział uczestnicy szkolenia kategorii C+kwalifikacja wstępna oraz CE (zakłada się iż 50% uczestników szkolenia  przewóz rzeczy niebezpiecznych będą stanowili uczestnicy ww. kategorii).
   
Szkoleniami w ramach projektu  „Droga do sukcesu!”, objęci zostaną pracownicy 50-ciu MMŚP posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj. podkarpackiego oraz ich 170 pracowników pracujących na terenie województwa podkarpackiego. Projekt skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorstw i ich pracowników funkcjonujących w sektorze transportu i gospodarki magazynowej. Zakłada się, iż w projekcie weźmie udział: 4 kobiety i 166 mężczyzn. W pierwszej kolejności do projektu kwalifikowane będą: kobiety, pracownicy o niskich kwalifikacjach, osoby zatrudnione w mikro i małych przedsiębiorstwach, oraz pracownicy firm działających krócej niż dwa lata.

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro)
35-001 Rzeszów
tel.: 17 741 10 14
kom.: 882 117 695
e-mail: e.trojnar@amd-group.pl
www.drogadosukcesu.amd-group.pl