Droga do sukcesu!

Aktualności

Rzeszów, 17.03.2015

Projekt – Droga do sukcesu!

Informujemy, iż rekrutacja na kurs przewóz rzeczy niebezpiecznych (ADR) została zakończona.

---------------------------------------------------------------------------------

Rzeszów, 13.03.2015

Projekt – Droga do sukcesu!

Informujemy, iż rekrutacja na kurs przewóz rzeczy niebezpiecznych (ADR) została przedłużona do dnia 18.03.2015 r. do godz. 15:00, jednakże termin ten może ulec zmianie.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA

---------------------------------------------------------------------------------

Rzeszów, 27.02.2015

Projekt – Droga do sukcesu!

Informujemy, iż z dniem 02.03.2015 r. rozpoczynamy rekrutację na kurs przewóz rzeczy niebezpiecznych (ADR). Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Planowany termin zakończenia naboru (składanie formularzy rekrutacyjnych) upływa z dniem 13 marca br. , godz. 15:00 jednakże termin ten może ulec zmianie.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA

---------------------------------------------------------------------------------

Rzeszów, 30.01.2015

Projekt – Droga do sukcesu!

Informujemy, iż z dniem 02.02.2015 r. rozpoczynamy rekrutację na kurs prawa jazdy kategorii C wraz kursem kwalifikacji wstępnej (przyspieszonej) uprawniającej do przewozu rzeczy.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Planowany termin zakończenia naboru (składanie formularzy rekrutacyjnych) upływa z dniem 13 lutego br. , godz. 15:00 jednakże termin ten może ulec zmianie.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA

 

---------------------------------------------------------------------------------

Rzeszów, 11.12.2014

Projekt – Droga do sukcesu!

Informujemy, iż rekrutacja (składanie formularzy rekrutacyjnych) na szkolenia:

 • kurs prawa jazdy kategorii C z kursem kwalifikacji wstępnej (przyspieszonej) uprawniającej do przewozu rzeczy
 • kurs prawa jazdy kategorii D z kursem kwalifikacji wstępnej (przyspieszonej) uprawniającej do przewozu osób

zostanie zakończona dnia 12.12.2014 r. o godz. 16:00.

Natomiast rekrutacja na kurs prawa jazdy kategorii CE została przedłużona do 20.01.2015 r.
Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA

 

---------------------------------------------------------------------------------

Rzeszów, 20.11.2014

Projekt – Droga do sukcesu!

Informujemy, iż z dniem 24.11.2014 r. rozpoczynamy rekrutację na szkolenia:

 • kurs prawa jazdy kategorii C z kursem kwalifikacji wstępnej (przyspieszonej) uprawniającej do przewozu rzeczy
 • kurs prawa jazdy kategorii CE
 • kurs prawa jazdy kategorii D z kursem kwalifikacji wstępnej (przyspieszonej) uprawniającej do przewozu osób

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Planowany termin zakończenia naboru (składanie formularzy rekrutacyjnych) upływa z dniem 15 grudnia br. , godz. 15:00 jednakże termin ten może ulec zmianie

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA

 

---------------------------------------------------------------------------------

Rzeszów, 17.10.2014

Projekt – Droga do sukcesu!

Informujemy, iż rekrutacja na szkolenie kurs prawa jazdy kategorii CE zostaje przedłużona do dnia 31 października br., godz. 15:00, jednakże w/w termin może ulec zmianie.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

---------------------------------------------------------------------------------

Rzeszów, 01.10.2014

Projekt – Droga do sukcesu!

Informujemy, iż rekrutacja na szkolenia:

 • kurs prawa jazdy kategorii C z kursem kwalifikacji wstępnej (przyspieszonej) uprawniającej do przewozu rzeczy, zostaje przedłużona do dnia 8 października br., godz. 15:00,
 • kurs prawa jazdy kategorii CE zostaje przedłużona do dnia 16 października br., godz. 15:00,

jednakże w/w terminy mogą ulec zmianie.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

---------------------------------------------------------------------------------

Rzeszów, 08.09.2014

Informujemy, iż z dniem 08.09.2014 r. rozpoczynamy rekrutację na szkolenia:

 • kurs prawa jazdy kategorii C z kursem kwalifikacji wstępnej (przyspieszonej) uprawniającej do przewozu rzeczy
 • kurs prawa jazdy kategorii CE
 • kurs przewóz rzeczy niebezpiecznych (ADR)

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Planowany termin zakończenia naboru (składanie formularzy rekrutacyjnych) upływa z dniem 30 wrzesień br., godz. 15:00 jednakże termin ten może ulec zmianie.

Liczba miejsc jest ograniczona.

---------------------------------------------------------------------------------

Rzeszów, 07.08.2014

Projekt – Droga do sukcesu!

Informujemy, iż rekrutacja na szkolenia:

 • kurs prawa jazdy kategorii C z kursem kwalifikacji wstępnej (przyspieszonej) uprawniającej do przewozu rzeczy
 • kurs prawa jazdy kategorii CE


zostaje przedłużona do dnia 31 sierpnia br., godz. 15:00, jednakże termin ten może ulec zmianie.
Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

---------------------------------------------------------------------------------

Rzeszów,18.07.2014

Informujemy, iż z dniem 21.07.2014 r. rozpoczynamy rekrutację na szkolenia:

 • kurs prawa jazdy kategorii C z kursem kwalifikacji wstępnej (przyspieszonej) uprawniającej do przewozu rzeczy
 • kurs prawa jazdy kategorii CE

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Planowany termin zakończenia naboru (składanie formularzy rekrutacyjnych) upływa z dniem 6 sierpnia br., godz. 15:00 jednakże termin ten może ulec zmianie.

---------------------------------------------------------------------------------

Rzeszów, 09.05.2014

Informujemy, iż z dniem 09.05.2014 r. rozpoczynamy rekrutację na szkolenia:

 • kurs prawa jazdy kategorii C z kursem kwalifikacji wstępnej (przyspieszonej) uprawniającej do przewozu rzeczy
 • kurs prawa jazdy kategorii CE
 • kurs prawa jazdy kategorii D z kursem kwalifikacji wstępnej (przyspieszonej) uprawniającej do przewozu osób


Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Planowany termin zakończenia naboru pierwszych grup szkoleniowych  (składanie formularzy rekrutacyjnych) upływa z dniem 12 czerwca br. , godz. 15:00 jednakże termin ten może ulec zmianie.

Liczba miejsc jest ograniczona.

---------------------------------------------------------------------------------

Projekt – Droga do sukcesu!

Rzeszów, 01.04.2014

Informujemy, iż od 01.04.2014 do 30.06.2015 AMD Group Michał Drymajło realizuje projekt pt. „Droga do sukcesu!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013).

W ramach udziału w Projekcie, uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:
a) szkoleń zawodowych prowadzonych przez doświadczonych trenerów i instruktorów
w zakresie:

 • prawa jazdy kategorii C z kursem kwalifikacji wstępnej (przyspieszonej) uprawniającej do przewozu rzeczy – 8 grup, średnio po 10 osób
 • prawa jazdy kategorii CE - 4 grupy, średnio po 10 osób
 • prawa jazdy kategorii D z kursem kwalifikacji wstępnej (przyspieszonej) uprawniającej do przewozu osób - 4 grupy, średnio po 10 osób
 • przewóz rzeczy niebezpiecznych (ADR) - 2 grupy, średnio po 10 osób

b) badania lekarskiego (nie dotyczy kursu „przewóz rzeczy niebezpiecznych”)
c) materiałów szkoleniowych,
d) egzaminu (pierwsze podejście) w przypadku egzaminu na prawo jazdy, kursu kwalifikacji wstępnej oraz kursu na przewóz rzeczy niebezpiecznych.

Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym z ww. rodzajów szkoleń. Wyjątek stanowi  kurs – „przewóz rzeczy niebezpiecznych” w którym mogą wziąć udział uczestnicy szkolenia kategorii C+kwalifikacja wstępna oraz CE (zakłada się iż 50% uczestników szkolenia  przewóz rzeczy niebezpiecznych będą stanowili uczestnicy ww. kategorii).
   
Szkoleniami w ramach projektu  „Droga do sukcesu!”, objęci zostaną pracownicy 50-ciu MMŚP posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj. podkarpackiego oraz ich 170 pracowników pracujących na terenie województwa podkarpackiego. Projekt skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorstw i ich pracowników funkcjonujących w sektorze transportu i gospodarki magazynowej. Zakłada się, iż w projekcie weźmie udział: 4 kobiety i 166 mężczyzn. W pierwszej kolejności do projektu kwalifikowane będą: kobiety, pracownicy o niskich kwalifikacjach, osoby zatrudnione w mikro i małych przedsiębiorstwach, oraz pracownicy firm działających krócej niż dwa lata.

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

AMD Group
ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro)
35-001 Rzeszów
tel.: 17 741 10 14
kom.: 882 117 695
e-mail: e.trojnar@amd-group.pl
www.drogadosukcesu.amd-group.pl