„Zbuduj własną ścieżkę kariery z POWER-em”

15.09.2020

INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA ROZEZNANIE RYNKU NR 1/ZWSKPOWER/2020/RR

W związku z realizacją projektu „Zbuduj własną ścieżkę kariery z POWER-em” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na podstawie umowy POWR.01.02.01-12-0126/19-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe AMD GROUP Michał Drymajło informuje, iż po przeanalizowaniu i porównaniu złożonych ofert, do realizacji usługi został wybrany Wykonawca.

Poniżej przedstawiamy informację o wyborze oferenta.

Informacja o wyborze oferenta – Rozeznanie rynku NR 1/ZWSKPOWER/2020/RR

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

Biuro projektu ZWSK
ul Drukarska 8/14g 30-348 Kraków
kom.: 696 562 905
www.zwsk.pl
e-mail: zwskmalopolska@gmail.com