Bądź aktywny - załóż firmę!

O projekcie

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

1) Wsparcie szkoleniowo-doradcze pozwalające uczestnikom nabyć wiedzę i kompetencje

 •     PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I ZAWODOWE
 •     SZKOLENIA Z ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 •     SZKOLENIA ZAWODOWE
 •     DORADZTWO INDYWIDUALNE I BIZNESOWE

WSZYSTKIE PROPONOWANE WSPARCIA SĄ CAŁKOWICIE BEZPŁATNE !!

2) Wsparcie finansowe – jednorazowe dotacje na rozwój działalności oraz wsparcie pomostowe

 •     DOTACJA FINANSOWA (DO WYS. MAX 40 000 ZŁ /OSOBĘ
 •     WSPARCIE POMOSTOWE (w wys. 1680 zł)

3) Pośrednictwo pracy

Osoby, które nie otrzymają dotacji inwestycyjnej zostaną objęte pośrednictwem pracy.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:

 •     NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
 •     NABYCIE WIEDZY Z ZAKRESU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 •     ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY:

 •     KOMPLEKSOWE WSPARCIE W POPRAWIE SYTUACJI ZAWODOWEJ
 •     WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ WYKŁADOWCÓW I DORADCÓW


DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

HOG Polska Jakub Gibała
ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro)
35-001 Rzeszów
kom.: 698 693 340
e-mail: b.mierzejewska@hogpolska.pl
e-mail: m.pererwa@amd-group.pl