KWALIFIKACJE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE

Aktualności

14.06.2017

Informujemy, że X tura rekrutacji zostaje przedłużona do dnia 30.06.2017 r.

05.06.2017

Informujemy, że w dniach 05.06.2017 r.- 14.06.2017 r. prowadzimy ostatnią- X turę rekrutacji do projektu "Kwalifikacje szansą na zatrudnienie". Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Biura Projektu- C.H.EUROPA IV PIĘTRO, TO OSTATNIA SZANSA, ZAPRASZAMY!!!".

01.06.2017

Informujemy, że w trakcie realizacji są następujące szkolenia zawodowe:

  • "Florysta"- 30.05.2017 r.- 09.06.2017 r.,
  • "Prowadzenie spraw kadrowo- płacowych"- 24.05.2017 r.- 04.06.2017 r.,
  • "Pracownik obsługi biurowej"- 23.05.2017 r.- 02.06.2017 r.
     

31.05.2017

Informujemy, iż IX tura rekrutacji zostaje przedłużona do dnia 02.06.2017 r.

26.05.2017

Informujemy, że IX tura rekrutacji zostaje przedłużona do 31.05.2017 r.

22.05.2017

Informujemy, że w dniach 22.05.2017 r.- 02.06.2017 r. trwa szkolenie zawodowe "Kucharz" oraz w dniach 23.05.2017- 31.05.2017 r. pracownik obsługi biurowej

18.05.2017

Wybór oferenta

czytaj więcej

16.05.2017
Informujemy, że w dniu 16.05.2017 r. rozpoczynamy kolejną IX turę rekrutacji do projektu Kwalifikacje szansą na zatrudnienie" i potrwa do dnia 25.05.2017 r.

12.05.2017

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 12.05.2017 R. ROZPOCZĄŁ SIĘ KURS "ECDL" ORAZ W DNIU 15.05.2017 R. KURS "TECHNIKI SPRZEDAŻY".

10.05.2017

Wybór oferenta

czytaj więcej

02.05.2017
Informujemy, że VIII tura rekrutacji zostaje przedłużona do 05.05.2017 r.

27.04.2017
W związku z realizacją projektu pt. „Kwalifikacje szansą na zatrudnienie” nr RPPK.07.01.00-18-0202/16 realizowanego przez Stowarzyszenie Nowa Perspektywa w partnerstwie z AMD GROUP Michał Drymajło w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa  VII  Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe, Stowarzyszenie NOWA PERSPEKTYWA zaprasza do składania ofert dotyczących organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych kończących się nabyciem kwalifikacji zawodowych dla uczestników projektu. nr. Sprawy  1/NP/KSnZ/2017.

Zapytanie ofertowe

Załączniki

25.04.2017
Informujemy, iż VIII tura rekrutacji do projektu "Kwalifikacje szansą na zatrudnienie" zostaje przedłużona do dnia 28.04.2017 r.

11.04.2017 r.
Informujemy, iż w dniu 12.04.2017 r. rozpoczyna się kolejna VIII tura rekrutacji do projektu "Kwalifikacje szansą na zatrudnienie" i będzie prowadzona przez 8 dni roboczych, tj. do 24.04.2017 r.

31.03.2017 r.
Informujemy, iż w dniu 31.03.2017 r. rozpoczyna się VII tura rekrutacji do projektu "Kwalifikacje szansą na zatrudnienie" i będzie prowadzona do dnia 11.04.2017 r.

29.03.2017 r.
Informujemy, iż VI tura rekrutacji do projektu zostaje przedłużona do dnia 30.03.2017 r.

20.03.2017
Informujemy, że w dniu 20.03.2017 r. rozpoczynamy kolejną - VI turę rekrutacji do projektu "Kwalifikacje szansą na zatrudnienie", która potrwa do dnia 29.03.2017 r.

16.03.2017
Informujemy, że rekrutacje do projektu zostaje przedłużona do dnia 17.03.2017 r.

07.03.2017
Informujemy, iż z dniem 07.03.2017 r. rozpoczynamy nabór do kolejnej tury projektu. Rekrutacja prowadzona będzie przez 8 dni roboczych, tj. do 16.03.2017 r. ZAPRASZAMY!!!

03.03.2017
Informujemy, że rekrutacja do projektu "Kwalifikacje szansą na zatrudnienie" zostaje przedłużona do dnia 06.03.2017 r.

22.02.2017
Informujemy, iż w dniach 22.02.2017 r.- 03.03.2017 r. prowadzona jest IV tura rekrutacji
 

09.02.2017
Informujemy, iż w dniach: 10.02.2017 r. - 21.02.2017 r. będzie prowadzona III tura rekrutacji do projektu pt. "Kwalifikacje szansą na zatrudnienie". Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie się w celu złożenia dokumentów rekrutacyjnych w siedzibie Biura w godzinach 8.00-16.00. Na zakwalifikowanie się do projektu ma wpływ data zgłoszenia!
 

31.01.2017

Informujemy, iż w dniach 31.01.2017 r.- 09.02.2017 r. prowadzona jest II tura rekrutacji do projektu "Kwalifikacje szansą na zatrudnienie".
 

23.01.2017

Informujemy, iż rekrutacja do projektu pt. "Kwalifikacje szansą na zatrudnienie" zostaje przedłużona do dnia 27.01.2017 r.
 

18.01.2017

Informujemy, iż rekrutacja do projektu pt. „Kwalifikacje szansą na zatrudnienie” zostaje przedłużona do dnia 20.01.2017 r.

 

Informujemy, iż w dniu w dniu 01.12.2016 roku rozpoczęliśmy realizację projektu pt. „Kwalifikacje szansą na zatrudnienie”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020. Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości do zatrudnienia 100 osób powyżej 29 roku życia, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne (5o kobiet, 50 mężczyzn), w tym 70 osób o niskich kwalifikacjach (35 kobiet i 35 mężczyzn) oraz 30 osób odchodzących z rolnictwa (15 kobiet i 15 mężczyzn)zamieszkujących teren województwa podkarpackiego.

Wszelkich informacji udziela Biuro projektu:

ul. Piłsudskiego 34(C.H. EUROPA II - 4 piętro)
35-001 Rzeszów
kom.: 604 377 345
e-mail: a.grochowicz@amd-group.pl
www.nowaperspektywa2015.pl